Beste lezer,

Hebt u dat ook? Ik hou van dit land. Ja, ik weet dat sommigen het verdoemen of willen splitsen, maar als kind van twee culturen durf ik te zeggen dat we best trots mogen zijn op dit landje. Het sociaal model dat we hier hebben opgebouwd en het talent dat zich hier  heeft kunnen ontplooien is echt iets om fier op te zijn.

Uiteraard kunnen heel wat dingen beter en eenvoudiger. Precies hierin lag mijn drijfveer om rechten te studeren en advocaat te worden. Het systeem efficiënter en rechtvaardiger maken, vechten voor een juiste zaak. En dat ben ik blijven doen. Ook in de politiek, dat weet u misschien.

Voor mij tellen àlle mensen. Kunnen opgroeien in een veilige en  gezonde leefomgeving, een toekomst kunnen uitbouwen of genieten van een zorgeloze oude dag: het mag niet afhangen van je afkomst  of de dikte van je portemonnee. Iedereen moet de kansen krijgen op een goed leven. En dat is de laatste jaren niet meer het geval. De onzekerheid neemt toe en het vertrouwen in elkaar en in de  toekomst is afgenomen. Dat moet anders. Wij moeten samen weer vooruit.

Met sp.a gaan we voor die betere toekomst en meer zekerheid, voor iedereen. Loon naar werk, een deftig pensioen, goede zorg, een sociaal klimaatbeleid en meer solidariteit en veiligheid in de wereld. U vindt het allemaal in deze folder, in dit plan. Noem het gerust een wegwijzer naar een betere toekomst. Voor ons allemaal.

Kijk ook eens naar mijn filmpjes, dan weet u weer wie ik ben, waar ik voor sta en waarom. Eigenlijk is het simpel: ik ga, ik sta en ik werk, voor u!

Hartelijke groet,

ZEKERHEID OP WERKBAAR WERK

Werk is véél meer dan een inkomen. Een goeie job betekent ook sociale contacten en ontplooiing van je talent, geeft ook voldoening. Het kan niet dat steeds meer werkenden langdurig ziek worden, de meesten door psychische problemen. Daarom geven we meer tijd aan werkende gezinnen met een ‘time out’-rekening en verder zorgen we voor:

 • een ambitieuze opleidingsdeal: iedereen mee in de nieuwe economie!
 • een ernstige aanpak van discriminatie met praktijktesten en een actief diversiteitsbeleid, omdat 55+ers, mensen met migratieachtergrond of een arbeidshandicap ook een eerlijke kans op werk verdienen.
 • de aanpak van sociale dumping en het misbruik van opeenvolgende dagcontracten door strengere regulering en striktere controles.
 • een betere sociale bescherming van freelancers en andere nieuwe werkvormen. Het kan toch niet dat de auto die een fietskoerier van Uber-eats aanrijdt beter verzekerd is dan die koerier!

ZEKERHEID DOOR EEN SOCIAAL (!) KLIMAATPLAN

Er is dringend actie nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan en onze planeet leefbaar te houden. Het klimaat redden, zal alleen lukken als iedereen mee is. Vandaar ons sociaal klimaatplan:

 • We maken alle woningen energiezuinig tot -neutraal tegen 2035, zonder gezinnen op kosten te jagen. De netbeheerder neemt de kost van de investering op zich door de facturen van de renovaties en installaties rechtstreeks te betalen. Met het “terugbetaling via de meter”-systeem wordt de investering terugbetaald via de lagere energiefactuur.
 • In Antwerpen zetten we al in op de aanleg van warmtenetten. De restwarmte van de haven wordt gebruikt om duizenden woningen te verwarmen waardoor particuliere verbrandingsketels overbodig worden en de CO2-uitstoot wordt verminderd.
 • Focus op hernieuwbare energie, energieefficiëntie en CO2 recyclage. Onze Noordzee is een echte windkrachtcentrale waar we te weinig mee doen. Door de ontwikkeling van het Europese energienetwerk kunnen we de stroom in heel Europa makkelijker vergroenen.
 • Fors investeren in een stipt, betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer.

ZEKERHEID OP EEN BETAALBAAR LEVEN

Het leven werd de afgelopen jaren te duur. De prijs van elektriciteit, kinderopvang en openbaar vervoer werd door de regeringen fors verhoogd. Zelfs met een voltijdse job wordt het voor alsmaar meer mensen moeilijk om rond te komen, laat staan iets over te houden. Wij willen opnieuw zekerheid op een goed inkomen en een betaalbaar leven door onder meer:

 • werken lonender te maken door hogere (minimum)lonen en minder belasting op werk.
 • een minimumpensioen van € 1500 voor iedereen met een loopbaan van 42 jaar. Ook voor zelfstandigen en freelancers dus!
 • de BTW op elektriciteit te verlagen naar 6% en een gratis basispakket voor water en elektriciteit: dit zijn basisbehoeften!

ZEKERHEID OP KWALITEITSVOLLE EN BETAALBARE ZORG

Zorg is vandaag een zorgenkind. De wachtlijsten zijn te lang en mensen stellen ingrepen of behandelingen uit wegens te duur, wat het gezondheidsprobleem vaak vergroot en de kost voor de sociale zekerheid hoger maakt. De overheid moet er weer voor zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft die ook krijgt én kan betalen. Daarom willen wij:

 • huisarts gratis voor iedereen tot 18 jaar.
 • afschaffing ereloon-supplementen voor eenpersoonkamers in ziekenhuizen.
 • betere terugbetaling tandzorg, brillen&lenzen, hoorapparaten, psychische hulp en maximumprijzen voor medicijnen.
 • 10.000 extra krachten in de zorg én een herwaardering van het beroep.
 • wachtlijsten in jeugdhulp en gehandicaptenzorg: wèg!

Benieuwd naar al onze standpunten? Je vind ze hieronder en op s-p-a.be.